Moseroviny

Měsíčník pro zaměstnance firmy Moser přináší informace
o novinkách ve výrobě, marketingu i na pracovišti.