Medor

Informační systém medor vyvinula společnost Austro Bohemia jako svou platformu pro navrhování softwaru. Tento systém je tvořen různými moduly, které si sestavuje klient podle svých potřeb přesně na míru.  Stencilové písmo na principu skládačky znázorňuje možnost zákazníka sestavit si informační systém na míru z modulů, které potřebuje. Textura založená na znacích používaných v programování pak akcentuje softwarové zaměření firmy i její flexibilitu.