Chytrá Recyklace

Projekt Chytrá recyklace si vzal za cíl vybudovat pro koncové spotřebitele moderní a uživatelsky co nejjednodušší komunikační portál zpětného odběru v České republice. Má snahu o zvyšování povědomí v možnostech zpětného odběru výrobků a otázkám kolem ochrany životního prostředí obecně.